KONTAKT OSS


Du kan kontakte oss på 3 måter:


1) Vi bruker Pasientsky journalsystem og kan kontaktes igjennom både pasientsky (nettside og app) og helsenorge.no. På denne måten er din kommunikasjon med oss kryptert og trygg fra første "Hei!". Du kan sende oss en e-dialog selv om du ikke er registrert hos oss og vi vil svare så snart som mulig så vi kan bli litt bedre kjent med deg. 


2) Du kan sende oss en epost.


3) Du kan fylle ut kontaktskjema under.

 
 
 
 
 

Hva kan du forvente når du tar kontakt?


Vi  etterstreber å være i en dialog med alle som tar kontakt med oss. Siden vi ikke har en egen sekretær, må dessverre store deler av denne dialogen gå elektronisk via pasientsky (eller epost) til du kommer i behandling og vi endelig kan få bli bedre kjent med deg.

 

På grunn av enorm pågang startet vi våren 2018 med jevnlige inntaksmøter, der vi vurderer alle henvendelsene vi får. Når du henvender deg vil vi derfor sende ut både spørsmål og spørreskjema for å bli litt bedre kjent med deg via pasientsky/helsenett. Vi foretrekker å bruke denne måten å kommmunisere på både fordi vi mottar så mange henvendelser, men også slik at all informasjonen mellom oss og deg er beskyttet på sikkerhetsnivå 4 ihht. lover og regelverk.


Om du ikke ønsker å svare på spørsmål og spørreskjema via pasientsky, så vil du allikevel stå på vår inntaksliste, men vi har da ingen opplysninger om deg for å foreta våre vurderinger. Et alternativ er da å sende oss et brev der du forteller litt om deg selv og hva du opplever i din hverdag og kropp. Fastlegen din kan også sende oss digital henvisning igjennom Norsk helsenett.


PS. Vi minner om at epost/sms ikke er egnet for helseinformasjon eller annen sensitiv informasjon.